Do końca września przedstawiciele samorządów lekarskiego, adwokatów i radców prawnych powinni zgłosić swoich kandydatów do specjalnych komisji wojewódzkich, które w przyspieszonym trybie orzekną, czy w danych okolicznościach doszło do błędu medycznego. Pacjenci poszkodowani podczas leczenia nie będą musieli już iść do sądu. Przewiduje to nowelizacja ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta(Dz.U. nr 113, poz. 660)

Specjalne komisje liczące szesnastu członków mają powstać w każdym województwie. W składzie każdej z nich powinni się znaleźć w połowie członkowie mający wykształcenie medyczne, a w połowie – prawnicze. Ci ostatni mają być reprezentowani przez adwokatów i radców prawnych. Naczelna Rada Adwokacja alarmuje jednak, że w ustawie są błędy, które uniemożliwią skompletowanie pełnych składów komisji.

Ustawa wymaga, aby zasiadający w nich prawnicy byli przez co najmniej pięć lat zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa. A adwokaci, co do zasady, nie mogą pozostawać w stosunku pracy. Ponadto do komisji mają być przez wojewodów powoływani. Tymczasem, jak podkreśla Rafał Dębowski, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, zgodnie z kodeksem pracy do zatrudnienia dochodzi również na podstawie powołania.

– To praktycznie eliminuje z komisji wojewódzkich adwokatów. Ci, którzy się zgłoszą, muszą liczyć się z tym, że z chwilą powołania przez wojewodę do składu komisji nie będą mogli wykonywać czynności zawodowych – mówi Rafał Dębowski.

Jego zdaniem nie będzie adwokatów chętnych do orzekania w sprawach o błędy medyczne, a prawników w komisjach będą reprezentować tylko radcowie prawni.

Z zarzutami nie zgadza się Ministerstwo Zdrowia. Piotr Olechno, rzecznik prasowy resortu zdrowia, podkreśla, że nie powinno być problemów z powoływaniem składów komisji, ponieważ przez wymagany od ich członków okres zatrudnienia należy rozumieć każdą formę wykonywania przez nich działalności zawodowej.

– Zamiarem ustawodawcy było objęcie jak najszerszej grupy osób mających odpowiednie kompetencje do zasiadania w komisjach wojewódzkich, w tym również adwokatów – podkreśla.