Od 1 sierpnia rodzice mogą składać wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) na nowy okres świadczeniowy. Rozpocznie się on 1 października i potrwa do 30 września 2012 r.

– Na razie złożyło je kilka osób. Spodziewamy się, że tak jak w latach ubiegłych najwięcej rodziców przyjdzie do nas pod koniec wakacji i we wrześniu – mówi Dorota Stolarek, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych UM w Kaliszu, dodaje, że wniosek warto złożyć jeszcze w sierpniu. Wtedy rodzic ma gwarancję, że pierwsze pieniądze na nowy okres świadczeniowy otrzyma już w październiku. Gdy wniosek trafi do gminy między 1 września a 31 października, wsparcie za październik zostanie wypłacone razem ze świadczeniami listopadowymi.

O pieniądze z FA mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Najważniejsze z nich to bezskuteczna egzekucja alimentów za co najmniej dwa miesiące oraz spełnienie kryterium dochodowego. Wynosi ono 725 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Gmina bierze przy tym pod uwagę dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Obecnie będzie to 2010 rok.

Świadczenia są wypłacane w wysokości zasądzonych alimentów. Nie może to być więcej niż 500 zł miesięcznie na dziecko. Wsparcie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lub 25 lat (jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub na uczelni).

Do wniosku rodzic musi dołączyć wymagane w przepisach dokumenty. W związku z wejściem w życie od 1 lipca tzw. ustawy deregulacyjnej w niektórych przypadkach zamiast urzędowych zaświadczeń może dołączyć oświadczenia. Taka możliwość dotyczy m.in. udokumentowania dochodu oraz uczęszczania do szkoły przez dziecko.