Wczoraj rząd przyjął rządowy dokument Koncepcja systemu 112. Zgodnie z nim, centra powiadamiania ratunkowego (CPR) będą przyjmować zgłoszenia, weryfikować je, a następnie kierować do odpowiednich służb stacjonujących najbliżej miejsca zdarzenia (tzn. właściwej jednostki Policji, Straży Pożarnej lub pogotowia ratunkowego). Zgłoszenia mają być przyjmowane także od obcokrajowców, ponieważ operator odbierający wezwanie w języku innym niż polski przekieruje do operatora władającego tym językiem.

Wszystkie rozmowy będą rejestrowane, co umożliwi m.in. wyeliminowanie połączeń złośliwych i fałszywych. Dzięki systemowi możliwe będzie także wyszukanie i odtworzenie zarejestrowanych rozmów. Na jednego operatora pracującego w centrum przypadać będzie 150 tys. mieszkańców.

Zgodnie z przyjętą koncepcją, w każdym województwie ma powstać jedno centrum powiadamiania ratunkowego. Przewidziano również utworzenie centrum szkoleniowego, które zajmie się przygotowaniem operatorów do pracy i doskonaleniem ich umiejętności. Powstanie również Centrum Nadzoru i Monitoringu Technicznego.

Zbudowanie pełnego systemu powiadamiania ratunkowego ma kosztować około 250 mln zł i zostanie sfinansowane głównie z budżetu państwa oraz ze środków unijnych. Prace nad jego powstaniem i uruchomieniem zakończą się w 2010 roku.

Dominika Sikora