Ministerstwo Edukacji Narodowej ma na ten cel ponad 620 mln zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Nie chciało jednak samo prowadzić programu i w ubiegłym roku przekazało go urzędom marszałkowskim, nie wskazując, jak mają go realizować. Teraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, który zarządza całym PO KL, uzależnia wypłatę środków od rozliczenia się z projektu. Gminy, które wzięły w nim udział, muszą czekać na pieniądze. Z powodu niejasnych przepisów dotyczących zatrudnienia nauczycieli przy programach unijnych grozi im także konieczność zwrotu uzyskanej pomocy.

Wakacje bez pensji

W województwie kujawsko-pomorskim, które jako pierwsze jeszcze w ubiegłym roku wystartowało z programem, nauczyciele od grudnia nie dostali wynagrodzeń za pracę z uczniami. W sumie chodzi o kwotę 4,5 mln zł.

– Musieliśmy nauczycielom tłumaczyć na radzie pedagogicznej, że nie wiemy, kiedy pieniądze wpłyną na rachunek szkoły – mówi Renata Żmin, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy.

Organy prowadzące szkołę, jak np. Urząd Miasta Bydgoszczy, starają się pomóc pedagogom w wyegzekwowaniu pieniędzy.

– Już w lutym prezydent wnioskował do marszałka o zaliczkę na wypłaty dla nauczycieli, ale bezskutecznie. Ostatnio takie pismo przesłaliśmy w ubiegłym tygodniu – mówi Jan Szopiński, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Dodaje, że marszałek wciąż zapewnia, że pieniądze zostaną przekazane w najbliższych dniach. Problemu nie widzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

– Opóźnienia w przekazywaniu wynagrodzeń, które wystąpiły w województwie kujawsko-pomorskim, wynikają z przyjętego w tym województwie trybu wdrażania tego projektu – podkreśla Piotr Popa, rzecznik prasowy MRR.

Kujawsko-pomorski urząd marszałkowski przyjął, że projekt zrealizuje w partnerstwie ze 114 gminami z tego województwa. Piotr Popa podkreśla, że terminowość przekazywania środków zależy od sprawności rozliczania projektu nie tylko przez urząd marszałkowski, ale w szczególności przez realizujące go gminy. MRR zapewnia jednak, że wkrótce otrzymają one pieniądze i będą mogły uregulować należności nauczycieli.