Pracodawcy wreszcie mają współdecydować o tym, czego w szkołach nauczą się ich przyszli pracownicy. Będą mogli bowiem zlecać naukę konkretnego fachu. Jednocześnie zyskają dokładną informację o tym, jakie umiejętności ma absolwent zawodówki, czyli kandydat do zatrudnienia w ich firmie. Zdobycie każdej kwalifikacji w szkole będzie potwierdzone certyfikatem.To jedne z głównych założeń reformy kształcenia zawodowego. Wprowadza ją uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W praktyce zmiany te mogą okazać się jedynie kosmetyczne.