Osoby ubiegające się o rentę muszą przedstawić dokumentację medyczną potwierdzającą, że stan ich zdrowia wyklucza pracę zawodową. Dodatkowo ubezpieczeni muszą udowodnić, że mają odpowiedni staż ubezpieczeniowy niezbędny do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy

Czy każdy chory otrzyma rentę

Ubezpieczony uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Po długiej rehabilitacji okazało się, że jego lewa ręka nie jest całkowicie sprawna. Zainteresowany wystąpił do ZUS o przyznanie renty. Czy każda choroba uprawnia do otrzymania świadczenia?

Czy trzeba udowodnić okresy ubezpieczenia

Pracownik firmy transportowej od wielu lat ma poważne problemy kardiologiczne. W ostatnim okresie stan jego zdrowia tak się pogorszył, że musiał zrezygnować z pracy i złożył wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy taka osoba, ubiegając się o świadczenie, musi udowodnić okresy ubezpieczenia?

Czy można się odwołać od negatywnej decyzji

Ubezpieczony złożył do ZUS wniosek o przyznanie renty. Lekarz orzecznik jednak uznał, że zainteresowany jest zdolny do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie. Czy w takiej sytuacji ubezpieczony może się odwołać do komisji lekarskiej?

Czy zawsze trzeba się stawić na badanie

Osoba po poważnej operacji onkologicznej ubiega się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jej stan zdrowia powoduje, że nie może osobiście stawić się na badanie przez lekarza orzecznika. Czy lekarz wyda orzeczenie dopiero po zbadaniu ubezpieczonego?

Czy rencista ma czas na odwołanie

Lekarz orzecznik uznał, że ubezpieczony ubiegający się o rentę jest zdolny do pracy. Także komisja lekarska uznała, że ubezpieczony nie ma prawa do renty. Czy w takiej sytuacji taka osoba może się odwołać do sądu?

Czy ZUS może przyznać rentę na stałe

Ubezpieczony chory na raka złożył do ZUS wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Dokumentacja medyczna dołączona do wniosku o przyznanie świadczenia w sposób niepozostawiający wątpliwości wskazywała, że przy obecnym stanie medycyny osoba ta nie ma szansy na powrót do pracy. Czy ZUS przyzna takiej osobie rentę?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak można uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracyW pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania: