Osoby ubiegające się o rentę muszą przedstawić dokumentację medyczną potwierdzającą, że stan ich zdrowia wyklucza pracę zawodową. Dodatkowo ubezpieczeni muszą udowodnić, że mają odpowiedni staż ubezpieczeniowy niezbędny do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy

Czy każdy chory otrzyma rentę

Ubezpieczony uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Po długiej rehabilitacji okazało się, że jego lewa ręka nie jest całkowicie sprawna. Zainteresowany wystąpił do ZUS o przyznanie renty. Czy każda choroba uprawnia do otrzymania świadczenia?