Osoba niesłysząca będzie musiała zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni robocze wcześniej (z wyjątkiem nagłych przypadków). Instytucja powinna zapewnić jej możliwość skorzystania z usług tłumacza (których rejestr poprowadzi wojewoda) albo wytypować do tego zadania swojego pracownika, który zna język migowy.

Ustawa przewiduje także, że w kontaktach np. ze służbami interwencyjno-ratowniczymi lub szpitalami osoba niepełnosprawna będzie mogła korzystać z pomocy tzw. osoby przybranej. Może być to ktoś wybrany przez osobę niesłyszącą (np. członek jej rodziny).

Dzięki nowym przepisom osoby niesłyszące, członkowie ich rodzin oraz tzw. osoby przybrane zyskają prawo ubiegania się o dofinansowanie nauki wybranej przez siebie formy komunikacji migowej. Będzie ona refundowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jej wysokość nie przekroczy 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2012 r., poza art. 6 – 7, które dają prawo do skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy tzw. osoby przybranej. One zaczną obowiązywać po 14 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.