■  Emerytury dla 60-latków. Przygotowany przez resort pracy projekt ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 22 stycznia trafi pod obrady rządu - zapewnia Jolanta Fedak, szefowa resortu pracy. Dzięki niemu prawo do wcześniejszej emerytury będą mieli 60-letni mężczyźni, którzy mają co najmniej 35-letni staż ubezpieczeniowy i urodzili się przed 1949 rokiem. Ponadto zmiana przepisów pozbawi świadczenia tych, którzy nabyli to prawo w wyniku przestępstwa i wydłuży okres, w jakim można domagać się od ZUS zwrotu nienależnie opłaconych składek. Określi też nowy sposób szacowania przyszłej emerytury.

Więcej www.mpips.gov.pl

■  PodwyŻki dla nauczycieli. Rząd dał nauczycielom maksimum tego, co mógł - oświadczył wczoraj premier Donald Tusk podczas Kongresu Pracodawców w Warszawie. - To jest podwyżka na granicy możliwości państwa - dodał. Zapowiedział jednocześnie, że jego gabinet nie ugnie się przed protestami nauczycieli. Dzisiaj w stolicy ma odbyć się manifestacja Związku Nauczycielstwa Polskiego.

■  RuszyŁa III edycja LodoŁamaczy. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zainaugurowała III edycję konkursu Lodołamacze w województwie mazowieckim. Nagroda Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną.

Więcej www.popon.pl

■  Dyrektorzy szpitali protestujĄ. Zarząd Główny Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, w liście do premiera, stanowczo zaprotestował przeciwko próbom przerzucenia odpowiedzialności za kryzys w opiece zdrowotnej i eskalację roszczeń płacowych na osoby zarządzające ZOZ-ami. Jego autorzy podkreślają, że wskazywanie dyrektorów ZOZ-ów jako tych, którzy mają zaspokoić nadmiernie rozbudzone oczekiwania poszczególnych grup pracowników, jest skrajną nieodpowiedzialnością. Przy obecnych uregulowaniach prawnych oraz sposobie finansowania szpitali działamy w skrajnie niestabilnych warunkach, bez możliwości opracowania długotrwałej strategii i z widmem realnego załamania się systemu - podkreślają autorzy listu.

Więcej www.stomoz.pl