Zgodnie z kodeksem pracy pracownikom wychowującym przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługują w ciągu roku dwa dni zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

"Oznacza to, że zwolnienie od pracy jest niezależne od liczby dzieci i przysługuje zarówno rodzicom lub opiekunom wychowującym jedno dziecko, jak i wychowującym więcej dzieci. W przypadku, gdy oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z tego uprawnienia może skorzystać jedno z nich" - pisze Rzecznik Praw Dziecka w liście do Fedak.

Michalak zwraca uwagę, że uprawnienie to ma umożliwić pracującym rodzicom załatwienie spraw związanych bezpośrednio z dzieckiem, a możliwych jedynie w godzinach ich pracy, np. wizytę lekarską, spotkanie w przedszkolu lub szkole, załatwienie spraw urzędowych dotyczących dziecka, np. świadczeń rentowych, skompletowania dokumentów niezbędnych dla podjęcia przez dziecko rehabilitacji itp.

"Docierają do mnie sygnały od rodziców wychowujących więcej niż jedno dziecko, świadczące o tym, że dla nich obowiązujący wymiar dni wolnych od pracy jest niewystarczający. Rodzice wskazują, że w związku z wychowywaniem większej liczby dzieci, spraw z nimi związanych jest więcej, choćby były tego samego rodzaju. Informują mnie, że gdy wykorzystają dwa dni wolne w związku ze sprawami jednego z dzieci, nie mają już takiej możliwości w związku z załatwieniem spraw dotyczących pozostałych dzieci, przez co czują się niesprawiedliwie traktowani przez przepisy prawa pracy" - pisze RPD.

Rzecznik poprosił minister pracy o analizę tego zagadnienia i rozważenie podjęcia działań legislacyjnych, które poprawiłyby tę sytuację. Zwraca uwagę, że ten mechanizm stanowi "istotny element polityki prorodzinnej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem i wsparciem dla rodzin wielodzietnych".

MPiPS ma 30 dni, by odpowiedzieć na pismo RPD.