Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, ale za przerwanie jego przypadku będzie musiał zapłacić. Podwładny powinien jednak przedstawić dokumenty potwierdzające wydatki.
Firma może odwołać pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy jego obecność jest konieczna ze względu na okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu, mogące doprowadzić do poważnych zakłóceń w procesie pracy w razie nieobecności danego pracownika, np. ze względu na specjalistyczne kwalifikacje pracownika.
W razie odwołania pracownika z urlopu pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.