Liczba osób poszukujących pracy wynosi 2,96 mln. Spadła w lipcu o 11 tysięcy, wobec spodziewanych 15. W czerwcu spadek ten wynosił osiem tysięcy.