Ponad 60,9 mld zł zamierza przeznaczyć Narodowy Fundusz Zdrowia na finansowanie świadczeń zdrowotnych w 2012 r. - wynika z planu finansowego NFZ, który w środę pozytywnie oceniła sejmowa komisja finansów publicznych.

Przychody NFZ w 2012 r. - według planu - wyniosą ponad 64,5 mld zł. Pochodzą one w zdecydowanej większości z wpływów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne. W porównaniu z 2011 r. planowany jest wzrost o 7,4 proc. Na finansowanie świadczeń Fundusz planuje wydać ponad 60,9 mld zł. Na rezerwę ogólną zostanie odprowadzone ponad 621 mln zł.

Najwięcej środków będzie przeznaczonych na leczenie szpitalne - ponad 26,3 mld zł. Refundacja leków pochłonie ponad 8,2 mld zł. Na finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej trafi ponad 7,5 mld zł; na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną - ponad 4,8 mld zł; na leczenie stomatologiczne - ponad 1,7 mld zł.

Najwięcej pieniędzy otrzymają odziały: mazowiecki - ponad 8,4 mld zł, śląski - ponad 7,3 mld zł, wielkopolski - ponad 5,3 mld zł i małopolski - ponad 5,1 mld zł. Najmniej środków trafi do oddziałów: opolskiego - ponad 1,5 mld zł, podlaskiego - ponad 1,8 mld zł, świętokrzyskiego - ponad 2 mld zł i warmińsko-mazurskiego - ponad 2,1 mld zł. Podział środków pomiędzy województwa jest sporządzany na podstawie algorytmu, który uwzględnia m.in. liczbę pacjentów.

Wątpliwości posłów wzbudziła mniejsza kwota środków na leczenie szpitalne, m.in. w woj. śląskim. Prezes NFZ Jacek Paszkiewicz podkreślił, że spadek wynika z tego, iż nie zostały jeszcze uwzględnione środki z funduszu migracyjnego (środków przeznaczonych dla oddziałów, w których leczą się pacjenci z innych województw) wynoszącego ponad 3,2 mld zł. "Zaraz po podpisaniu planu przez ministra zdrowia pieniądze te zostaną uruchomione" - powiedział Paszkiewicz.

Prezes NFZ był także pytany o lecznictwo stomatologiczne. Zdaniem niektórych posłów, przeznaczanych jest na nie zbyt mało pieniędzy. Paszkiewicz poinformował, że Fundusz w 2012 r. nie planuje zwiększenia środków na stomatologię.

Plan finansowy NFZ w środę pozytywnie zaopiniowała także sejmowa komisja zdrowia.

Pierwotny plan finansowy NFZ na 2011 r. zakładał, że na świadczenia medyczne Fundusz przeznaczy ponad 56,6 mld zł. NFZ szacował, że w tym roku wpływy ze składki na ubezpieczenie zdrowotne przekroczą 60 mld zł, co w porównaniu z 2010 r. oznaczałoby wzrost o 8,8 proc.

Jednak w ciągu roku - podobnie jak w innych latach - plan był kilkakrotnie zmieniany. Fundusz przeznaczał na świadczenia zdrowotne m.in. część rezerwy ustawowej, fundusz zapasowy i rezerwę migracyjną. Dokładna suma, która została przeznaczona na finansowania świadczeń, będzie znana w przyszłym roku.