Opiekun dzienny i pielęgniarka zarobią w żłobkach 1200 złotych. Jednak szczegółowe warunki wynagradzania zostaną określone w regulaminie wynagradzania.

Pozbawienie żłobków statusu zakładów opieki zdrowotnej spowodowało, że osoby zatrudniane w placówkach gminnych stały się pracownikami samorządowymi. Dziś wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 22 czerwca 2011 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 144, poz. 858), która do stanowisk pomocniczych w żłobkach zalicza: pielęgniarkę, położną, opiekuna, a także terapeutę zajęciowego, fizjoterapeutę i dietetyka.

Każde stanowisko otrzymało odpowiednią kategorię zaszeregowania, która określa minimalny miesięczny poziom zasadniczego wynagrodzenia tych osób. Na przykład dla opiekuna i pielęgniarki wynosi ono 1,2 tys. zł. Jednak szczegółowe warunki wynagradzania zostaną określone w regulaminie wynagradzania. W większości przypadków pensje personelu medycznego nie zmienią się, mimo że zmiana statusu żłobków wiążę się dla niego z wydłużeniem dobowego czasu pracy. Jako pracownicy ochrony zdrowia pracowali 7 godzin 35 minut, obecnie zaś osiem godzin. Gminy nie przewidują z tego tytułu żadnych rekompensat finansowych.

– Zgodnie z opinią naszych prawników wydłużenie ich czasu pracy nie skutkuje zmianą zasad wynagradzania – podkreśla Hanna Miller, dyrektor wydziału zdrowia i polityki społecznej w Urzędzie Miasta Torunia.