Kluby PiS, PO, PSL oraz SLD podczas środowej debaty w Sejmie poparły rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, która określa m.in. zasady przyznawania stypendium słuchaczowi KSAP w okresie kształcenia.

W marcu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre zapisy w ustawie o KSAP są niekonstytucyjne. Trybunał zadecydował o odroczeniu wejścia w życiu wyroku do 23 września 2011 roku.

Posłanka Dorota Rutkowska (PO) zapowiedziała, że klub PO będzie głosować za przyjęciem noweli, ponieważ jej uchwalenie jest konieczne. "Projekt ustawy wykonuje wyrok Trybunału. Jeśli nie uchwali się noweli, to po 23 września niektórzy słuchacze nie otrzymają stypendium z tytułu kształcenia" - podkreśliła.

"Ustawa jest w istocie powtórzeniem istniejących regulacji z naprawieniem wad, na które zwrócił uwagę TK. Dlatego celem noweli nie jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian w KSAP" - zaznaczyła.

Poparcie noweli zapowiedziało także PiS. Artur Górski zawrócił uwagę, że wejście ustawy jest niezbędne do dalszej niezakłóconej pracy KSAP.

Krystyna Łybacka (SLD) zauważyła, że przepisy w ustawie nie wprowadzają żadnych rewolucji w KSAP. "Eliminują tylko błędy niekonstytucyjnych zapisów. Dlatego klub SLD będzie głosować za przyjęciem noweli" - powiedziała.

Podobnie uważa Andrzej Sztorc (PSL), który zaznaczył, że nowela nie wprowadza żadnych zmian, a jedynie eliminuje błędy. "PSL popiera projekt, by zdążyć z wprowadzeniem zmian przed 23 września" - pokreślił.

Poseł Jacek Pilch (PJN) poinformował PAP, że klub PJN - choć nie wziął udziału w debacie - również popiera nowelę. Pilch dodał, że nie ma innej możliwości jak poparcie projektu. "Trybunał wskazał błędy, a one zostały poprawione" - zaznaczył.

Nowela porządkuje przepisy dotyczące słuchaczy i pracowników szkoły - określa zasady wynagradzania pracowników szkoły oraz przyznawania im świadczeń, wymagane kwalifikacje.

W projekcie noweli zostały zawarte zasady przyznawania stypendium, które przysługuje słuchaczowi w okresie kształcenia w szkole. Rozróżniono dwa jego rodzaje: "stypendium krajowe", przysługujące w okresie kształcenia w kraju oraz "stypendium zagraniczne", które przyznawane jest słuchaczowi w okresie przebywania za granicą.

W projekcie określono także przypadki, kiedy słuchacz lub absolwent zwraca koszty kształcenia.