Uczniowie, którym imprezy sportowe w trakcie Euro 2012 utrudniają dotarcie do szkoły, mogą zostać zwolnieni z zajęć.
W szkołach będą mogły zostać zawieszone lekcje w czasie mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Wejdzie ono w życie 1 września 2011 r.
Upoważnia ono organy prowadzące szkoły do zawieszenia zajęć, w przypadku gdy wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych. Zagrożenie to może być związane z utrudnieniami w dotarciu do szkoły lub w organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
Oznacza to, że przepis umożliwi samorządom miast, w których odbywać się będą takie wydarzenia jak mecze mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012, zawieszenie lekcji w szkołach zlokalizowanych w bezpośredniej strefie wydarzeń sportowych. Jeśli pojawi się taka potrzeba, uczniowie powinni mieć w tym czasie zapewnioną opiekę.