Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie informować Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną o firmach, które zgłaszają do ubezpieczenia społecznego cudzoziemców.
Raz na kwartał ZUS będzie musiał przekazywać pogranicznikom oraz inspekcji pracy wykazy płatników, którzy w ostatnim okresie zgłosili do ubezpieczenia społecznego co najmniej jednego cudzoziemca. Jeśli instytucje te będą zainteresowane sprawdzeniem danych tych pracowników, organ rentowy będzie miał siedem dni na ich przesłanie. Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
– ZUS powinien być włączony w akcje ograniczenia nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Szczególnie starannie powinny być sprawdzane firmy, które w przeszłości już legalnie zatrudniały takie osoby – mówi Jeremi Mordasewicz, ekspert ubezpieczeniowy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, członek Rady Nadzorczej ZUS.