Do obowiązków pracodawców w czasie upałów należą: zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy, kontrola czystości powietrza oraz ograniczanie natężenia hałasu powodowanego przez urządzenia do klimatyzacji.
Wysokość temperatury powinna zależeć od rodzaju pracy i wysiłku fizycznego. Nie może być jednak niższa niż 14 st. C, a w przypadku pomieszczeń biurowych – nie niższa niż 18 st. C. Powietrze doprowadzane do pomieszczeń z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia.
System wymiany powietrza nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Pracodawca powinien tak zorganizować stanowiska pracy, aby strumień z urządzeń wentylacji nawiewnej nie był bezpośrednio skierowany na zatrudnionych.
Jeżeli firma zdecyduje się na zastosowanie systemu klimatyzacji lub wentylacji, musi pamiętać o regularnej konserwacji urządzeń i instalacji w celu niedopuszczenia do awarii. Powinny także być stosowane środki służące do ograniczenia natężenia i rozprzestrzeniania hałasu powodowanego pracą urządzeń. Przy wentylacji mechanicznej z recyrkulacją ilość świeżego powietrza nie powinna być mniejsza niż 10 proc. ogólnej ilości wymienianego powietrza. Przy tym rodzaju wentylacji należy zwrócić uwagę na to, by poziom zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia pracowników nie przekroczył dopuszczalnego poziomu.
Stosowanie recyrkulacji powietrza jest ograniczone w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, w których występują szkodliwe czynniki biologiczne, czynniki chemiczne, materiały wydzielające nieprzyjemne lub uciążliwe zapachy. Dotyczy to również tych miejsc, w których istnieje niebezpieczeństwo zwiększenia stężenia niebezpiecznych substancji chemicznych.