Polscy policjanci mogą być wysłani do służby poza granicami kraju. Jeżeli nabór jest prowadzony w formie konkursu, to zainteresowany musi wziąć w nim udział. Wymaga to uzyskania wcześniej zgody komendanta głównego.

Jeśli funkcjonariusz przejdzie pozytywnie postępowanie, to musi podpisać kontrakt z zagraniczną instytucja, na rzecz której ma pełnić służbę. Aby mógł ją jednak rozpocząć, kontrakt obowiązkowo powinien być przedstawiony szefowi polskiej policji. Wtedy też formalnie następuje jego oddelegowanie. Zasady te określa wchodzące dzisiaj w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 czerwca 2011 r. w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza policją w kraju i za granicą (Dz.U. nr 143, poz. 847).

Rozporządzenie określa również, że w przypadku policjanta oddelegowanego do służby w innym urzędzie są stosowane przepisy mające zastosowanie wobec wszystkich pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach w tej jednostce. Tym samym funkcjonariusz musi się podporządkować regulaminowi pracy, wykonywać czynności zawodowe w tym samych godzinach co inni pracownicy, a także przestrzegać zasad BHP.