Niemieccy lekarze najczęściej nie uznają wydawanej polskim turystom przez NFZ europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.
NFZ w ciągu roku wydaje 1,3 mln europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Dzięki nim Polacy przebywający w innym kraju UE czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mają prawo do nieodpłatnego leczenia w takim samym zakresie, jaki przysługuje obywatelom danego państwa.
– Nasz oddział rocznie wydaje 100 tys. kart, z czego 45 tys. w miesiącach letnich – potwierdza Joanna Mierzwińska, rzecznik dolnośląskiego NFZ.