– W takiej sytuacji ubezpieczony powinien dostarczyć do nas świadectwo pracy albo zaświadczenie pracodawcy potwierdzające datę rozwiązania stosunku pracy – mówi Monika Gwiazdowska z oddziału ZUS w Siedlcach.

Dodaje, że dokumenty te muszą być wystawiane na podstawie posiadanej dokumentacji osobowej pracownika.

Zwykłym sposobem udowodnienia okresów zatrudnienia (a w tym przypadku także zwolnienia z pracy) jest świadectwo pracy wydawane pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

– Pracodawca może jednak także wystawić podwładnemu zaświadczenie. Musi jednak na nim zaznaczyć, że jest ono wydawane do celów emerytalnych – dodaje Joanna Biniecka z oddziału ZUS w Sosnowcu.

Jak wyjaśnia, ZUS uzna tylko prawidłowo wystawione zaświadczenie. W tym dokumencie muszą być podane informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Pracodawca ma także obowiązek podać w nim m.in. podstawę wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia, wykorzystany urlop wychowawczy oraz okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

– Zaświadczenie może być wydane, jeśli stosunek pracy nie został jeszcze rozwiązany i nie można wydać świadectwa pracy. Jeśli więc emeryt pod koniec września dostarczy nam zaświadczenie, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpi 30 września, to poczekamy na dostarczenie świadectwa pracy, które pracodawca wystawić niezwłocznie po zwolnieniu – deklaruje Monika Gwiazdowska.