Pracodawca, który ma wątpliwości co do prawidłowości wykorzystania przez podwładnego zwolnienia lekarskiego, może przeprowadzić w tym zakresie kontrolę – osobiście albo za pośrednictwem upoważnionej do tego osoby.
Pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich mogą kontrolować pracodawcy zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób. Zatrudnionych w mniejszych firmach (maksymalnie 20 ubezpieczonych) sprawdzają urzędnicy ZUS. Weryfikacja prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy zatrudniony w tym czasie pracuje albo czy nie wykorzystuje zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem.
Gdy chory może chodzić
Osoba chora, która powinna leżeć, zostanie pozbawiona zasiłku chorobowego, jeśli w tym czasie pracuje lub wykonuje inne uciążliwe czynności. Nie dostanie go również pracujący chory ze wskazaniem w zwolnieniu „może chodzić”. W praktyce jest jednak wiele sytuacji, które nie spowodują utraty świadczenia chorobowego. Bez ryzyka utraty zasiłku ubezpieczony może wykonywać zwykłe czynności życia codziennego, takie jak np. udanie się na ewentualne zabiegi, kontrolną wizytę lekarską. Nie może być także podstawą do pozbawienia prawa do świadczenia fakt wyjazdu na okres leczenia do rodziny, jeżeli podwładny wskazał pracodawcy miejsce pobytu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak firma sprawdzi pracownika na zwolnieniu lekarskim.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy praca na zwolnieniu spowoduje utratę zasiłku
- Czy można stracić zasiłek za okres po wypisaniu ze szpitala
- Czy za wypadek spowodowany stanem nietrzeźwości też można stracić zasiłek