O programie finansowania przez UE badań naukowych Horyzont 2020, obejmującym lata 2014-2020, rozmawiają w czwartek w Sopocie - podczas nieformalnej rady ds. konkurencyjności - unijni ministrowie, odpowiadający w swoich krajach za naukę i szkolnictwo wyższe.

Przewodnicząca obradom minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka powiedziała dziennikarzom, że głównym polskim priorytetem w sprawach nauki w trakcie prezydencji jest uproszczenie zasad dostępu do pieniędzy przeznaczonych na badania naukowe.

"Dziś Komisja Europejska (w obradach uczestniczy komisarz UE ds. badań, innowacji i nauki Maire Geoghegan-Quinn - PAP) przedstawi swoją własną koncepcję rozwiązań, co zrobić, aby w większym zakresie naukowcy z terenów trochę zapóźnionych naukowo mogli korzystać z funduszy nowego programu ramowego" - poinformowała Kudrycka.

W ocenie Kudryckiej, ważne jest także zwiększenie mobilności naukowców i studentów.

"Wszyscy ministrowie zgadzają się, że mobilność szczególnie młodych ludzi jest kluczem do wszelkiego postępu i rozwoju Europy, szczególnie teraz gdy musimy wyjść z kryzysu. Jest to też jeden z warunków poprawienia jakości badań. Dlatego Polska występuje o rozszerzenie mobilności w stosunku do doktorantów, także rozszerzenie chociażby programu Erasmus dla studentów i doktorantów z krajów Partnerstwa Wschodniego" - podkreśliła minister.

Kudrycka dodała, że w środę w Sopocie podczas konferencji (niższe rangą od nieformalnej rady spotkanie ministrów UE) unijnych ministrów nauki padła propozycja, aby rozważyć powołanie Europejskiego Rzecznika Praw Studenta, o którego powstanie Polska postulowała dwa lata temu.

"Taki rzecznik dbałby m.in. o to, aby była wzajemna uznawalność dyplomów, aby absolwenci po studiach mieli dostęp do pracy i aby - powiedzmy - osoby kończące studia w Polsce mogły znaleźć pracę w innych krajach Unii Europejskiej na odpowiednim poziomie, a nie pracowali np. jako kierowcy taksówek" - wyjaśniła Kudrycka.