Młodzież nadal będzie mogła się uczyć w rejonowych ośrodkach szkolenia zawodowego prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy.
Młode osoby niemające zawodu mogą podnosić swoje kwalifikacje, ucząc się w rejonowych ośrodkach szkolenia zawodowego młodzieży i w ośrodkach szkolenia zawodowego.
Te ostatnie placówki są podporządkowane wojewódzkim komendantom Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) lub szefom centrów szkolenia i wychowania. Jednak ich dalsze funkcjonowanie stanęło pod znakiem zapytania. Dotychczasowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań i organizacji OHP zachowuje ważność tylko do końca lipca.
Z tego też powodu minister pracy i polityki społecznej przygotowała projekt rozporządzenia umożliwiającego dalsze prowadzenie szkoleń zawodowych młodzieży.
Reklama
Nowe przepisy wykonawcze wejdą w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia z mocą od 1 sierpnia.