Od 1 lipca tego roku pracodawcy mogą zmuszać zatrudnione przez siebie osoby do poddania się badaniom trzeźwości. Na żądanie firmy przeprowadzi je np. policja lub straż miejska. To ważna zmiana, bo do tej pory w praktyce badania takie można było wykonać tylko na żądanie podwładnego.
Problem w tym, że nowe przepisy nie określiły jednoznacznie, kto zleca takie badania, kto płaci za ich przeprowadzenie i kiedy pracodawca otrzyma ich wyniki. Tak wiele niewiadomych może powodować, że firmy rzadko będą się decydować na sprawdzanie trzeźwości swojego podwładnego. Tym samym nie będą mieć twardej podstawy do ukarania pracowników nadużywających alkoholu (z karą pieniężną i wypowiedzeniem dyscyplinarnym włącznie). Wszystko wskazuje na to, że nadal nie będą mogły też zmuszać pracowników do poddania się badaniu na zawartość narkotyków.
Nad zmianą przepisów pracuje już Ministerstwo Zdrowia.