Rada Ministrów proponuje uszczegółowienie liczby godzin, jakie żołnierze jednostek specjalnych muszą odsłużyć, aby mieć prawo do podwyższenia emerytury. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotował rząd. Konieczność wydania nowego dokumentu jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lutego 2010 r. (sygn. akt K 15/09, opublikowany w Dz.U. nr 27, poz. 141). TK uznał wówczas, że art. 15 ust. 6 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Tym samym konieczne były nowe przepisy wykonawcze.

Projekt przygotowany przez Radę Ministrów, określa precyzyjnie, ile dni w roku żołnierze jednostek specjalnych muszą wykonywać swoje zadania, aby mieć podwyższone emerytury. Precyzuje także, że antyterroryści będą mieli prawo do wyższego świadczenia, jeśli co najmniej raz w ciągu roku kalendarzowego wezmą udział w akcji. Zachowają prawo do wyższej emerytury, pod warunkiem że będą uczestniczyć w szkoleniu przez 160 godzin rocznie. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z mocą od 25 marca 2011 r.