Nowe, istotne dla pracowników tej branży uregulowania wejdą w życie, gdy ustawę przyjmie Senat i podpisze prezydent. Inicjatorzy zmian podkreślają, że wśród wielu zawartych w nowelizacji propozycji, ta dotycząca potwierdzania kwalifikacji zawodowych należy do najistotniejszych z punktu widzenia pracowników elektrowni.

"Rząd i sejmowa komisja gospodarki postarały się, by specjalistom nadmiernie nie komplikować życia. Dyskutowaliśmy o tym chyba ze dwa lata. Przygotowaną przez nas nowelą likwidujemy wreszcie coś, co było zmorą większości polskich energetyków, doskonałych fachowców - likwidujemy obowiązek zdawania co pięć lat teoretycznych egzaminów" - skomentował w poniedziałek wiceszef śląskiej PO poseł Wojciech Saługa.

Chodzi o zmiany w art. 54 Prawa energetycznego. Według posła pracownicy energetyki potwierdzają swoje uprawnienia i umiejętności codzienną pracą i - za wyjątkiem określonych przypadków - nie ma potrzeby ich cyklicznego potwierdzania w dotychczasowej formie.

Pod uwagę wzięto także fakt, że dotychczasowe prawo traktowało energetyków nierówno. Swoje uprawnienia (np. w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci) co pięć lat musieli potwierdzać Polacy, a osoby, które nabyły je w innych krajach UE - nie. "Stawiało to obywateli polskich w sytuacji mniej korzystnej niż obywateli innych państw" - ocenił poseł Saługa.

Parlamentarzyści postanowili utrzymać obowiązek ponownego sprawdzenia kwalifikacji jedynie w ograniczonym zakresie. Dotyczy to osób, które mają odpowiednie kwalifikacje, ale w ciągu ostatnich pięciu lat nie pracowały przy urządzeniach, instalacjach lub sieciach. Sprawdzenie kwalifikacji będzie także konieczne - na wniosek pracodawcy - w przypadku modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji czy sieci, przy których zatrudnieni są pracownicy.

Utrzymano także obowiązek potwierdzania co pięć lat kwalifikacji w przypadku osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, a świadczących usługi na rzecz konsumentów, mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Chodzi o pracowników firm, działających poza strukturami przedsiębiorstw energetycznych, świadczących usługi na rynku.

Sejm przyjął znowelizowane Prawo energetyczne 15 lipca. Zmiany doprecyzowują obowiązujące przepisy, szczególnie w części dotyczącej zasad handlu energią za pośrednictwem giełdy. Ustawa zmienia definicję odbiorcy krajowego i precyzuje warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Nowe zapisy bardziej szczegółowo określają warunki sprzedaży energii elektrycznej oraz wymagania dla osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych.

Zmiany dotyczą też zasad sprawozdawczości o wielkościach dostępnej mocy przyłączeniowej i aktualizowania informacji o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci. Nowelizacja ułatwia składanie wniosków o przyłączenie do sieci.