Dzięki zaostrzeniu kryteriów jest najmniej rencistów od dwóch dekad. Pod koniec marca na rencie z powodu niezdolności do pracy było ok. 1,1 mln Polaków.

Za sprawą reformy emerytur pomostowych w tym roku na emeryturę odejdzie prawdopodobnie mniej niż 100 tys. Polaków - jeszcze 3 lata temu było ich ponadtrzykrotnie więcej.