Od stycznia o 9 proc. spadła liczba firm działających na chronionym rynku pracy. Przedsiębiorstwa rezygnują ze statusu ZPChr, bo tracą przywileje. Więcej niepełnosprawnych osób musi się liczyć ze zwolnieniem.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku aż 176 firm utraciło lub zrezygnowało ze statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr). To 9 proc. wszystkich tego typu przedsiębiorstw. Zdaniem pracodawców przyczyniła się do tego nowelizacja ustawy o rehabilitacji, która znacznie ograniczyła korzyści związane z posiadaniem statusu ZPChr, a nie zmniejszyła obciążeń, które firma ponosi z tego tytułu.

Będzie gorzej