Osoba, która za zgodą pracodawcy podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, w zależności od etapu kształcenia ma prawo do sześciu lub 21 dni płatnego urlopu szkoleniowego. Może też skorzystać z urlopu bezpłatnego

Czy konieczna jest zgoda pracodawcy

Pracownik rozpoczyna uzupełniające studia magisterskie. Choć nie wystąpił on do pracodawcy o zgodę na rozpoczęcie nauki, to jednak za jego przyzwoleniem co tydzień jest zwalniany z czterech godzin pracy, aby mógł uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach (za czas ten zachowuje prawo do wynagrodzenia). Otrzymał też dofinansowanie kosztów przejazdu do siedziby uczelni. Czy przysługuje mu urlop szkoleniowy?

Czy firma zawsze da dodatkowe dni

Pracownica działu administracji firmy informatycznej postanowiła rozwijać swoje pasje i rozpoczęła kurs projektowania wnętrz. Czy podjęcie nauki oznacza, że podwyższa ona kwalifikacje zawodowe, które przydadzą się jej w obecnej pracy? Czy w związku z tym może ubiegać się o zgodę firmy na udział w kursie i uzyskanie prawa do urlopu szkoleniowego?

Czy na każde szkolenie przysługuje wolne

Pracownica dużego salonu kosmetycznego zamierza rozpocząć półroczny kurs wizażu, który nie wymaga przygotowania pracy dyplomowej i nie kończy się egzaminem. Czy jeśli pracodawca zgodzi się na jej udział w zajęciach, będzie mogła domagać się urlopu szkoleniowego?

Czy egzamin na studiach uzasadnia urlop

Za zgodą pracodawcy podwładny rozpoczyna studia licencjackie. Czy może on skorzystać z urlopu szkoleniowego przed przystąpieniem do egzaminów w sesji zimowej lub letniej?

Czy pracodawca udzieli zgody w trakcie nauki

Pracownik firmy transportowej postanowił podjąć studia podyplomowe z zakresu logistyki. Nie poinformował jednak o tym przełożonego. Dopiero gdy zaliczył pierwszy z czterech semestrów, zgłosił ten fakt pracodawcy i wystąpił o udzielenie zgody na kontynuację studiów. Czy firma może zgodzić się podwyższanie kwalifikacji pracownika już po rozpoczęciu przez niego nauki?

Czy można zrzec się uprawnień

Osoba zatrudniona w dziale finansowym chce rozpocząć studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Pracodawca zgadza się na takie podwyższanie kwalifikacji zawodowych i proponuje podpisanie umowy szkoleniowej. Na tej podstawie chce przyznać mu dofinansowanie do czesnego. Proponuje jednak także, aby pracownik zrzekł się w niej prawa do 21 dni urlopu szkoleniowego na ostatnim roku studiów. Czy jest to działanie zgodne z prawem?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracownik może skorzystać z urlopu szkoleniowego.