Obecnie urzędy, zamiast zatrudniać osoby niepełnosprawne, wolą płacić kary za to, że tego nie robią. Ma się to jednak zmienić.

Jeśli w trakcie naboru do pracy w gminie, urzędzie skarbowym czy wojewódzkim zostanie wyłonionych pięciu najlepszych kandydatów, a wśród nich będzie osoba niepełnosprawna, to właśnie ona będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu.

Takie zmiany zawiera uchwalona przez Sejm ustawa z 15 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach samorządowych i niektóre inne ustawy. Trafi teraz do rozpatrzenia przez Senat.

Nowa procedura dotyczy tych urzędów, w których liczba pracowników niepełnosprawnych jest niższa niż 6 proc. ogółu zatrudnionych. Zasada pierwszeństwa nie będzie miała jednak zastosowania w przypadku kancelarii Sejmu czy Senatu. Tam sam szef urzędu określi wewnętrzne procedury, które zapewnią niepełnosprawnym pierwszeństwo w naborze.

Zgodnie z ustawą niepełnosprawny kandydat przy składaniu dokumentów do pracy będzie musiał dołączyć również zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie traktowany preferencyjnie.