Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) chce, aby absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) mieli możliwość podjęcia nauki w liceach dla dorosłych już od drugiej klasy. Taką propozycję przedstawiło wczoraj w trakcie prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Zakłada on wydłużenie nauki w ZSZ do trzech lat. Przewiduje też likwidację dwuletnich liceów i trzyletnich techników uzupełniających, które zapewniały ciągłość kształcenia uczniom ZSZ, m.in. umożliwiały zrobienie matury. Od 1 września 2012 r. ich uczniowie będą mogli podjąć naukę tylko w trzyletnich liceach dla dorosłych. Oznacza to, że wybór tej ścieżki kształcenia wiązałby się z sześcioletnim okresem nauki na poziomie średnim. Obecnie nauka w tym trybie trwa cztery lata.

Aby uciszyć głosy sprzeciwu wobec pomysłu likwidacji liceów i techników uzupełniających, MEN zaproponowało, że już w ustawie wprowadzi przepis, który umożliwi absolwentom naukę w liceach dla dorosłych już od trzeciego semestru.

– Skróci to czas kształcenia w przypadku osób, które zdecydują się na wybór tej ścieżki edukacyjnej – tłumaczy Zbigniew Włodkowski, wiceminister edukacji.

Dla osób, które będą chciały podwyższać kwalifikacje, projekt wprowadza też nową formę nauki – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Jednak nie przewiduje, jak mieliby być opłacani nauczyciele i praktycy, którzy będą je prowadzić. Konieczne jest więc wprowadzenie nowych zapisów m.in. w Karcie nauczyciela, która reguluje wypłacanie im pensji. Posłowie skierowali wniosek o rozpatrzenie tej kwestii do Biura Analiz Sejmowych.