Pozostawanie w związku małżeńskim osób wymagających opieki nie będzie już przeszkodą w przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego, gdy występuje o to ich najbliższy krewny. Tak wynika ze sprawozdania sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

Wprowadzona przez posłów zmiana dotyczy art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. b tej ustawy. Obecnie wskazuje on, że świadczenie pielęgnacyjne nie może być przyznane, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim. Po zmianie przepis ten będzie określał, że świadczenie nie przysługuje, gdy niepełnosprawny pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

– Taki zapis umożliwi przyznanie świadczenia córce lub synowi opiekującemu się znacznie niepełnosprawnymi rodzicami, którzy są małżeństwem – mówi Teresa Piotrowska, poseł PO, sprawozdawca ustawy.

Posłowie złagodzili jednak obecne przepisy tylko częściowo, bo w dalszym ciągu o świadczenie pielęgnacyjne nie będzie mógł się ubiegać małżonek na współmałżonka. Mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie (sygn. akt P27/07) rząd nie zdecydował się na całkowite zniesienie tego warunku, obawiając się m.in. gwałtownego wzrostu wypłacanych świadczeń i związanych z tym kosztów dla budżetu.

– Większość małżeństw i tak otrzymuje świadczenia pielęgnacyjne, bo ich przyznawanie nakazują nam wyroki sądów administracyjnych – mówi Natalia Siekierka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.