Opłacanie za pracowników składek za grupowe ubezpieczenia na życie może przynieść przedsiębiorcy wymierne korzyści finansowe. Dzięki temu firma może np. zapłacić niższy podatek.
Wprowadzenie w firmie grupowego ubezpieczenia na życie ma nie tylko wymiar ochronny i motywacyjny. Pracodawca, który zdecyduje się opłacić za pracowników (tak jak opisywaliśmy to tydzień temu) część lub całość składek za polisę, może odzyskać część wydanych w ten sposób pieniędzy. Jest to możliwe dzięki dwóm rozwiązaniom, które sprawiają, że ubezpieczenie grupowe na życie przynosi wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorcy.
– Przede wszystkim firma może zaliczyć opłacane za pracowników składki za ubezpieczenie w koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo w przypadku śmierci pracownika posiadanie przez niego polisy może zwolnić pracodawcę z konieczności wypłacenia odprawy pośmiertnej. Oba koszty mogą stanowić istotną pozycję w budżetach przedsiębiorstw – tłumaczy Anna Kwiatkowska, ekspert ds. ubezpieczeń grupowych w PZU Życie.