Wojsko wciąż chce pomagać żołnierzom zmieniającym zawód i szukającym pracy. Wprowadza jednak obostrzenia dla tych, którzy przerwą finansowane przez nią szkolenia.
Małżonkowie i dzieci żołnierza, który zmarł w okresie trzech lat po zwolnieniu z armii, jeśli powodem odejścia był wypadek lub choroba związana ze służbą, skorzystają z pomocy wojska. Takie zmiany przewiduje rozporządzenie ministra obrony narodowej z 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. nr 134, poz. 784). Dzisiaj wchodzi ono w życie.
Poprzednie przepisy dopuszczały pomoc wojska tylko przy przekwalifikowaniu się, pośrednictwie pracy lub odbywaniu praktyk –lub byłym żołnierzom zawodowym. Nowe przepisy rozszerzają katalog pomocy. Dodatkowo wprowadzają obostrzenia dla osób z niej korzystających. Jeśli np. zainteresowany tą formą pomocy zapisze się na szkolenie, a następnie nie ukończy go z własnej winy, będzie musiał oddać armii pieniądze.