Osoby, które pracowały za granicą i były tam ubezpieczone, mogą ubiegać się o emeryturę również w Polsce. Często jednak załatwiając formalności, popełniają wiele błędów. Nie tylko wydłuża to czas oczekiwania na przyznanie świadczenia, lecz także może powodować straty finansowe. Z powodu na przykład źle udokumentowanych okresów ubezpieczenia lub przesłania niepełnego kompletu dokumentów ZUS wypłaci zainteresowanym niższą emeryturę.
Tych błędów można tymczasem uniknąć, postępując zgodnie z regułami określonymi w prawie unijnym.
Wniosek u siebie