Aby zakłady pracy chronionej mogły udzielać swoim kontrahentom obniżki we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), muszą sprawdzać, jaki charakter mają oferowane przez nie usługa lub produkt. Tak wynika z interpretacji Biura Osób Niepełnosprawnych (BON) przygotowanej dla Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON)

Przy udzielaniu ulgi brane są pod uwagę przychody ze sprzedaży własnych usług lub produkcji. Produktem, którego zakup uprawnia do niej, może być np. uszycie ubrania z materiałów wyprodukowanych przez inne podmioty lub złożenie komputera z części, które firma udzielająca ulg zakupiła od innego przedsiębiorcy. Natomiast w sytuacji gdy firma sprzedaje gotowe zestawy, składające się z komputera i drukarki, nie ma prawa do udzielenia ulgi we wpłatach na PFRON firmom, które je kupują.

Również w przypadku gdy firma zleca w całości wykonanie usługi, np. sprzątania, ze względu na wielkość zamówienia, nie może udzielać obniżki we wpłacie na PFRON.

– Ponieważ z interpretacji BON nie wynika, czy prawo do ulgi przysługuje przy częściowym zleceniu, wystąpimy o ponowne wyjaśnienie tej kwestii – mówi Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON.