Związkowcy uważają, że to propozycja nie do zaakceptowania. Jednak ich ocena niczego nie zmieni. Rada Ministrów ma prawo do ustalenia wysokości płacy minimalnej, w sytuacji gdy nie dojdzie do porozumienia na ten temat w komisji trójstronnej, w skład której wchodzą przedstawiciele rządu, związkowców i pracodawców.

A do takiego porozumienia wczoraj nie doszło. Było to spotkanie ostatniej szansy.

– 1,5 tys. zł jest nie do zaakceptowania, nie uwzględnia nawet tegorocznego wzrostu kosztów utrzymania – uważa Henryk Nakonieczny, członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Według związku minimalne wynagrodzenie powinno wynieść co najmniej 1596 zł.

Z kolei przewodniczący OPZZ Jan Guz stwierdził, że według jego związku minimum płacowe powinno zbliżać się do 50 proc. średniej krajowej.

Tymczasem w ocenie eksperta z PKPP Lewiatan Jeremiego Mordasewicza płaca w wysokości 1,5 tys. zł jest dobrym kompromisem „między tym, co można, a tym, co by się chciało”.

Decyzja o wyższej płacy minimalnej oznacza, że więcej zarobią także osoby rozpoczynające karierę zawodową. Ich wynagrodzenie w pierwszym roku pracy nie może być niższe niż 80 proc. minimum (czyli 1200 zł w 2012 r.).

Zmiana płacy minimalnej będzie miała również ważne znaczenie dla osób prowadzących firmy i korzystających z preferencyjnej podstawy wymiaru składek ZUS. Dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą, wynosi ona 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 415,80 zł obecnie i 450 zł w 2012 r.).

Wzrośnie też m.in. wysokość dodatku za pracę w nocy oraz maksymalna wysokość odprawy, jakie otrzymują pracownicy objęci grupowym zwolnieniem (do 22 500 zł).

W pierwszym kwartale tego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 3466 zł. A w całym przyszłym roku ma wynieść 3624 zł – szacuje resort finansów w założeniach do ustawy budżetowej na przyszły rok. Jeśli sprawdzi się ta prognoza, to płaca minimalna będzie stanowiła 41,4 proc. średniej krajowej.