Szkoły wyższe, które chcą pozyskać studentów, zapewniają im zatrudnienie już w trakcie kształcenia.

Uczelnie coraz częściej starają się zwiększyć szanse swoich absolwentów na znalezienie zatrudnienia. Od 1 października 2011 r. będą miały obowiązek monitorowania ich kariery zawodowej. Wyniki takiego monitoringu staną się jednym z głównych kryteriów świadczących o jakości nauczania.

Uczelnie proponują różne rozwiązania, które mają ułatwić znalezienie pracy po studiach. Na przykład kształcą na potrzeby pracodawców. Uczelnia Łazarskiego (UŁ) rozpoczęła współpracę z międzynarodowym koncernem turystycznym TUI. Na kierunku zarządzanie (jego absolwenci należą do najczęściej zagrożonych bezrobociem) uruchomi nowatorski program, który będzie kształcił wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerską w branży turystycznej.