Uczelnie coraz częściej starają się zwiększyć szanse swoich absolwentów na znalezienie zatrudnienia. Od 1 października 2011 r. będą miały obowiązek monitorowania ich kariery zawodowej. Wyniki takiego monitoringu staną się jednym z głównych kryteriów świadczących o jakości nauczania.

Uczelnie proponują różne rozwiązania, które mają ułatwić znalezienie pracy po studiach. Na przykład kształcą na potrzeby pracodawców. Uczelnia Łazarskiego (UŁ) rozpoczęła współpracę z międzynarodowym koncernem turystycznym TUI. Na kierunku zarządzanie (jego absolwenci należą do najczęściej zagrożonych bezrobociem) uruchomi nowatorski program, który będzie kształcił wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerską w branży turystycznej.

– Praktycy z firmy będą prowadzić zajęcia dydaktyczne w formie autorskich wykładów, ćwiczeń oraz case studies, które pomogą wdrożyć studentów w realne sytuacje biznesowe – tłumaczy Juliusz Madej, prezydent UŁ.

Dla firm to sposób na pozyskiwanie nowych, wysoko wykwalifikowanych pracowników.

– Wielu absolwentów po zakończonym stażu rozpoczęło u nas pracę. W najbliższym czasie planujemy też otworzenie półtorarocznego programu, dzięki któremu stażysta otrzyma angaż w wybranym przez siebie dziale firmy – mówi Justyna Buńczyk, kierownik działu personalnego TUI.

Uczelnie nawiązują też współpracę miedzy sobą i tworzą spółki. Na taki krok w ubiegłym tygodniu zdecydowały się takie uczelnie, jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH), Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska i Politechnika Wrocławska. Utworzyły spółkę, która będzie pracować nad innowacyjnymi projektami badawczymi. W jej strukturach będą działać również przedsiębiorstwa, m.in. Tauron Polska Energia, Lotos czy PGiNG. W ten sposób studenci i absolwenci będą zatrudniani w najnowocześniejszych laboratoriach.

– Dla nich będzie to szansa m.in. na zdobycie doświadczenia i udział w najnowocześniejszych projektach – mówi Bartosz Dembiński, rzecznik AGH.

Innym sposobem na pracę bezpośrednio po studiach jest także nawiązanie współpracy z firmami, które mogłyby wykorzystywać w praktyce informacje i wyniki badań zawarte w pracach dyplomowych. Takie rozwiązanie umożliwia studentom ostatniego roku studiów udział w pracach przedsiębiorstwa i zapoznanie się np. z jego potrzebami, specyfiką pracy oraz strukturą zatrudnienia.