Większość gmin chce podnieść dodatki dla najlepszych pedagogów. Te, które tego nie zrobią, wszystkim wypłacą jednakowe wyrównanie

Nauczyciele otrzymają kolejną, 7-proc. podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego we wrześniu. O tyle bowiem wzrasta kwota bazowa służąca do jego ustalenia. Częściowo koszty te mają być sfinansowane z subwencji oświatowej, która w tym roku wynosi 36,9 mld zł, resztę muszą dopłacić gminy. Zwiększenie kwoty bazowej oznacza automatyczny wzrost średnich płac. Gminy, które chcą się wywiązać z obowiązku ich zapewnienia, do końca wakacji muszą zmienić regulaminy wynagradzania i podwyższyć nauczycielom dodatki do pensji. W przeciwnym razie w styczniu 2012 r. będą musiały wypłacać jednorazowy dodatek uzupełniający.

– Będę wnioskował o podwyższenie dodatków – mówi Leszek Pożyczka, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Radomiu.