Platforma Obywatelska wniosła do Sejmu projekt ustawy umożliwiającej przedsiębiorczym matkom umorzenie składek od prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wnioski do ZUS w tej sprawie będzie można składać do 1 września 2013 r. Zainteresowane kobiety prowadzące firmy zyskają zatem drugą szansę na abolicję
1 września 2010 r. upłynął bowiem termin pierwszej, przewidziany w ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609).
Ponowna abolicja, podobnie jak poprzednia, ma dotyczyć kobiet, które prowadziły działalność gospodarczą lub choćby współpracowały przy niej i jednocześnie przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Chodzi o składki od działalności należne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r.
– Z umorzeń skorzystają osoby, które złożą wniosek najwcześniej w pierwszym dniu obowiązywania nowych przepisów – mówi Bartłomiej Raczkowski z Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy.
W przypadku osób, które pobierały zasiłki macierzyńskie, umorzeniu będą podlegały zarówno zapłacone, jak i nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy wraz z należnościami pochodnymi (odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną). Osobom na urlopach wychowawczych umarzane będą tylko należności z tytułu nieopłaconych składek (z tych opłaconych po terminie umarzane będą tylko odsetki za zwłokę).
Magdalena Kochan, posłanka PO, tłumaczy, że projekt powstał, aby wesprzeć osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku w poprzednim terminie, czyli do 1 września 2010 r. Gdyby przyjąć, że o abolicję w dodatkowym terminie, czyli do 1 września 2013 r., starałoby się 300 osób, łączny koszt umorzenia ich składek wyniósłby 11,4 mln zł.
Projekt czeka na pierwsze czytanie w Sejmie. Nowe przepisy mają wejść w życie z chwilą ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.