Osoba prowadząca gospodarstwo rolne, która wynajmuje letnikom pokoje, nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych obciążeń. Z tego powodu nie trafi też z KRUS do ZUS.
Rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną, czyli wynajmujący pokoje na terenach własnych gospodarstw, są zwolnieni z płacenia podatku dochodowego. Nie zapłacą go także, jeśli swoim gościom zapewniają wyżywienie. Muszą jednak pamiętać, że zwolnienie to przysługuje tylko wtedy, gdy liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu. Preferencyjne warunki podatkowe powodują, że osoby te nie trafiają z KRUS do ZUS.
Mieszkaniec wsi wynajmujący więcej niż pięć pokoi nie musi się jednak obawiać, że tylko z tego powodu będzie traktowany jak przedsiębiorca. Wtedy musiałby płacić wyższe składki do ZUS. Wystarczy tylko, że rolnik z firmą będzie pilnować, by nie przekroczyć kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok kalendarzowy. W tym roku jej wysokość to 2929 zł. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wylicza, że przychody, które generują podatek w tej kwocie, wynoszą 19 361,22 zł.
Rolnicy, którzy prowadzą dodatkową działalność gospodarczą i płacą z tego tytułu podatki, powinni pamiętać, że raz w roku muszą dostarczyć do KRUS zaświadczenie o wysokości tego podatku. Jeśli tego nie zrobią, trafią do ZUS.
Warto podkreślić, że ubezpieczeni w KRUS prowadzący działalność agroturystyczną w ograniczonym zakresie (do pięciu pokoi) nie mają obowiązku zgłoszenia jej do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy.
75 tys. rolników ubezpieczonych w KRUS dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą