Od 1 października niepubliczna szkoła wyższa będzie mogła złożyć w formie elektronicznej wniosek o wpis do rejestru uczelni lub o jego zmianę. Jednocześnie za pośrednictwem internetu resort nauki przekaże jej konieczne odpisy lub zaświadczenia (np. potwierdzające rejestrację w zbiorze szkół).

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Trafił on do konsultacji społecznych.

Dzięki zmianom rejestr zostanie uzupełniony m.in. o informacje o kadencji rektora. Umożliwi to szybkie ustalenie tego, kto w danym okresie pełnił tę funkcję i był uprawniony np. do podpisywania dyplomów ukończenia studiów.

Znajdzie się w nim też informacja o aktualnym stanie majątkowym szkoły. Dotychczas w rejestrze były zawarte dane dotyczące wyłącznie wartości i rodzaju środków majątkowych przeznaczonych na utworzenie uczelni.

Resort nauki tłumaczy, że wprowadzenie nowych przepisów ma na celu zapewnienie osobom zainteresowanym (np. studentom) dostępu do pełnych i aktualnych informacji o finansach szkoły, w której się uczą. Rejestr dostępny jest na stronie: www.polon.nauka.gov.pl, i będzie uaktualniany o powyższe informacje już od nowego roku akademickiego.