Przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem w specjalnym zaświadczeniu będzie musiało opisać, co kierowca robił w czasie, gdy nie prowadził pojazdu. Potwierdzi więc, że pracownik miał czas wolny i wykonywał inne czynności lub pozostawał w gotowości do wykonywania pracy.

Takie zmiany przewiduje uchwalona przez Sejm 10 czerwca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawa o transporcie drogowym.

Wczoraj Senat wprowadził do niej jedną poprawkę o charakterze redakcyjnym. W efekcie ustawa ponownie trafi do Sejmu. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw.

Obecnie właściciele firm transportowych wydają zaświadczenia dotyczące czasu wolnego kierowcy, w przypadku gdy np. przebywał on na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym lub prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania ustawy o czasie pracy kierowców. Po zmianach będą musieli potwierdzać także, że w czasie wolnym od kierowania pojazdami wykonywał inne czynności.

Wprowadzony zostanie także nowy wzór wspomnianego zaświadczenia. Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy będzie obowiązany przedstawić je kierowcy jeszcze przed rozpoczęciem przewozu. A ten musi je podpisać.

Dokument ten trzeba będzie przedstawiać w razie każdorazowej kontroli drogowej.