Od 1 października ZUS wstrzyma wypłatę emerytur przyznanych przed 1 stycznia 2011 r. osobom, które przed nabyciem prawa do świadczenia nie rozwiązały stosunku pracy. Jednak tylko te osoby, które nabyły prawo do emerytur od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2011 r. i nie zwolniły się z pracy, będą mogły złożyć do ZUS wniosek o ponowne ustalenie ich wysokości. Muszą jednak kontynuować pracę przez co najmniej 18 miesięcy. Takie zmiany zakłada przyjęta wczoraj przez Senat ustawa z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe przepisy, które mają zwiększyć wysokość emerytury, są krytykowane przez pracodawców.

– To złe rozwiązanie. W naszej firmie nie ma pracowników, którzy mogą z nich skorzystać. Wszystko jednak wskazuje, że pracodawcy zatrudniający osoby spełniające wymagania ustawowe nie będą ich zachęcać do zawieszenia emerytury – mówi Magdalena Młodecka, kierownik ds. personalnych Kirchhoff Polska Sp. z o.o.

Potwierdza to Adam Ambrozik, ekspert z organizacji Pracodawcy RP. Jego zdaniem przedsiębiorcy powinni samodzielnie decydować o sposobie zatrudnienia osób z uprawnieniami emerytalnymi. Wskazuje, że firmy zawsze krytykowały przepisy, które zmuszają ich do rozwiązywania stosunków pracy. Natomiast Jeremi Mordasewicz, ekspert PKPP „Lewiatan”, podkreśla, że nie można zmuszać pracodawcy do zatrudnienia pracownika przez 18 miesięcy. A zgodnie z nowymi przepisami rezygnujący z emerytury musi mieć pewność, że przez taki okres będzie miał pracę (jeśli chce, aby ZUS ponownie ustalił mu wysokość emerytury). Sytuacja ekonomiczna zakładów pracy nie zawsze na to pozwala.

– W czasie restrukturyzacji naszej firmy osoby mające prawo do emerytury odeszły z pracy. Z tego też powodu nie będzie u nas osób korzystających z tej ustawy – mówi Magdalena Sydoruk, kierownik biura personalnego z H. Cegielski z Poznania.

47 tys. emerytów łączących pracę zawodową z pobieraniem świadczenia musi wybrać, czy woli emeryturę, czy pracę