Pytany o kwestię edukacji sześciolatków w szkołach Michalak powiedział, że nie uważa, by tak bardzo polskie dzieci odstawały od dzieci w większości krajów Europy, gdzie edukacja zaczyna się wcześniej obecnie w Polsce.

"Musimy zastanowić się nad czym innym - czy placówki są przygotowane do przyjęcia dzieci. Ale ja też zadaję jedno pytanie - czy jeśli dla sześciolatków ta placówka jest niebezpieczna, bo czasami słyszymy takie argumenty, to czy dla siedmiolatków jest bezpieczna?" - mówił.

Dodał, że boi się fobii wywołanych straszeniem dzieci szkołą. "W ostatnim czasie przedstawiamy szkołę jak diabła, jak miejsce, w którym tylko może spotkać tego maluszka niebezpieczeństwo. To nie jest dobre. Obawiam się, że jeśli my nie przystopujemy w którymś momencie - my, dorośli - to braknie psychologów na całym świecie, żeby tym naszym dzieciom móc pomóc" - powiedział.

Zaznaczył, że chętnie podejmie interwencję w każdej placówce, która nie jest przygotowana do przyjęcia sześciolatków, ale - jak podkreślił - do jego urzędu nie wpływają informacje o takich szkołach.

Ze sprawozdania RPD wynika, że w 2010 r. podjął on ponad 19,6 tys. interwencji

Ze sprawozdania RPD wynika, że w 2010 r. podjął on ponad 19,6 tys. interwencji. Najwięcej spraw, które wpłynęły do biura RPD dotyczyło prawa dziecka do wychowywania w rodzinie - ponad 7,3 tys. Rzecznik przeprowadził 110 kontroli w szkołach, przedszkolach, klubach dziecięcych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przystąpił do 148 spraw sądowych (z czego 103 to nowe sprawy, pozostałe toczą się od 2009 r.).

Mówiąc o sytuacji materialnej polskich rodzin z dziećmi Michalak podkreślił w Senacie, że co ósma z nich znajduje się w sferze ubóstwa ustawowego; w przypadku rodzin wielodzietnych (z czterema i więcej dziećmi na utrzymaniu) dotyczy to blisko 2/3 z nich.

RPD zwrócił przy tej okazji uwagę, że kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest przyznanie świadczeń, m.in. zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku, pozostaje niezmienne od ośmiu lat i utrzymuje się na poziomie 504 złotych na osobę w rodzinie.