Osoba podejmująca naukę powinna dokładnie przeczytać regulamin studiów oraz treść umowy zawieranej z uczelnią, tak aby jeszcze przed rozpoczęciem nauki poznać warunki kształcenia. W przypadku łamania praw, student może się zwrócić o pomoc do rzecznika praw studenta.

Czy uczelnia może dowolnie pobierać opłaty

Szkoła w ciągu roku akademickiego, powołując się na zarządzenie kanclerza, wprowadziła obowiązek uiszczania należności za egzamin dyplomowy. Studenci nie chcą za niego płacić. Szczególnie, że wcześniej taka opłata nie była pobierana. Czy mimo to szkoła może się domagać od studentów jej uiszczania?

Czy student ma prawo kontynuować naukę

Uczestnik studiów niestacjonarnych od 1 października 2011 r. ma rozpocząć drugi rok nauki. Okazuje się, że uczelnia jest w stanie likwidacji i będzie zamknięta od kolejnego roku. Oznacza to, że student zakończy w niej kształcenie po drugim roku, bez możliwości zdania egzaminu dyplomowego. Uczelnia nie zaproponowała mu zwrotu dotychczasowych kosztów kształcenia ani kontynuowania nauki w innej placówce. Jej studenci otrzymają jedynie zaświadczenia o zaliczonym programie studiów. Czy mogą się domagać od szkoły zapewnienia możliwości kształcenia na trzecim roku studiów, tak by ukończyć naukę?

Czy można sprawdzić stan szkoły

Maturzystka chce się przekonać, czy uczelnia niepubliczna, do której się dostała, będzie w stanie prowadzić studia przez najbliższe trzy lata. Szkoła wyższa zapewnia w swoich materiałach reklamowych, że dysponuje najlepszą kadrą i zapleczem dydaktycznym. Czy jest możliwość sprawdzenia, na ile te informacje są pewne?

Czy uczelnia zabierze stypendium

Szkoła wyższa chce odebrać pomoc finansową studentowi, wobec którego toczy się postępowanie dyscyplinarne. Czy może nie wypłacać takiej osobie stypendium, które przyznała jej w październiku?

Czy student pozna swoje uprawnienia

Student obawia się, że uczelnia stosuje nieuczciwe praktyki wobec uczących się. Chciałby dowiedzieć się, czy zasady zawarte w regulaminie studiów są zgodne z prawem. Gdzie mógłby zdobyć więcej informacji o swoich prawach? Czy placówka jest zobowiązana poinformować go o nich?

Czy kandydat może się odwołać od decyzji

Uczelnia zdecydowała o nieprzyjęciu na studia jednego z maturzystów. Ten się z tym nie zgadza i uważa, że spełnia wymogi potrzebne do dostania się na dany kierunek. Ponieważ koledzy z gorszymi wynikami dostali się na studia, chce się odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej. Czy student może wnioskować o ponowne rozpatrzenie jego kandydatury?

Czy można zaskarżyć decyzję ministra

Student ubiegał się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce. Jednak jego wniosek został odrzucony. Czy od tej decyzji przysługuje mu odwołanie?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak i kiedy student może walczyć z uczelnią o swoje prawa
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania