Samorządy będą mogły łączyć żłobki i przedszkola w zespoły. Pozwoli to ograniczyć koszty ich działania.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje zmianę przepisów, która umożliwi gminom łączenie placówek zajmujących się opieką nad dziećmi. Zdaniem resortu przepisy dotyczące tworzenia zespołów przedszkolno-żłobkowych wymagają doprecyzowania.
Obecnie gminy, które prowadzą kilka żłobków lub klubów dziecięcych dla celów organizacyjnych, mogą je łączyć w zespoły. Taką możliwość daje im art. 9 ustawy z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235).