Ochotnicze Hufce Pracy nie otrzymały dodatkowych pieniędzy na pomoc przedsiębiorcom, którzy zatrudniają uczniów.
Firmy wciąż czekają na częściową refundację wynagrodzenia i składek młodocianych uczących się zawodu. Prawie dwa miesiące temu został zmieniony plan finansowy Funduszu Pracy na 2011 rok. O 80 mln zł została wtedy zwiększona kwota środków przeznaczonych dla Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) na refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników. Otrzymują je firmy, które zatrudniając te osoby zawrą umowę z OHP. Dodatkowe środki, jak zapewniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, mają być przeznaczone m.in. na sfinansowanie umów dotyczących młodocianych rozpoczynających naukę w tym roku.
Sprawdziliśmy, że OHP do tej pory nie otrzymały jednak tych pieniędzy.