Gminy powinny zapoznać się z nowym wzorem sprawozdania z zapewniania nauczycielom średnich płac za 2011 rok. Jego wersja elektroniczna będzie zamieszczana na stronie internetowej resortu edukacji narodowej.
Samorządy wciąż mają problemy ze sposobem wyliczania średnich płac nauczycielom. Świadczą o tym m.in. błędy, jakie pojawiają się w sprawozdaniach, które co roku przesyłają do regionalnych izb obrachunkowych (RIO).
Błędy są na tyle istotne, że dane wpisane do wersji elektronicznej sprawozdania różniły się od tych z wersji papierowej.